Det sitter en ängel på din axel

Dokumentärromanen jag skriver på är en metafor för livet och dess utmaningar. Arbetsnamnet är “Det sitter en ängel på din axel”.

Den handlar på ett plan om att se på kris eller det okända som något naturligt, som en naturlig del av livet. Gör man det så öppnar sig nya världar. Accepterar du din situation kan livet bli magiskt. Och om vi undviker att fly från det vi inte känner till eller är rädda för så blir det en fantastisk utgångspunkt för självutveckling och spänning. Jag är övertygad om att både skrivandet, och omvänt, att få läsa om andra människors erfarenhet, har en läkande potential.

En gyllene stund

Skrivtiden – en överlevnadsstrategi

Maja på Skrivas omslagMaja på Skrivas omslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>