Kannebäcksskolan – med hela livet som perspektiv

Bästa skolan är livet. Eller är det lärarna och den arena som har hela livet som perspektiv i kurvan av utveckling och inlärning för sina elever? Frans trivs och lär sig, är trygg och omtyckt, vill alltid till skolan. Nej, han kommer varken klara årskursmålen eller de...