Bästa skolan är livet. Eller är det lärarna och den arena som har hela livet som perspektiv i kurvan av utveckling och inlärning för sina elever?
Frans trivs och lär sig, är trygg och omtyckt, vill alltid till skolan. Nej, han kommer varken klara årskursmålen eller de nationella proven. Men hans lärare gör allt de kan för att hitta just hans sätt att ta till sig kunskap.
Nu har vi precis filmat när han tecknar och berättar istället för skriftlig redovisning av veckans bok – bättre än så blir det inte. 
<3 Kannebäcksskolan

Kannebäcksskolan – December 2019

Share This