Veckans blogg från Alingsås tidning 26 november:

Formen som kommunikation mellan oss människor tar, styrs av våra förutsättningar att kommunicera. Kombinationen av funktionsvariationerna syn- och hörselnedsättning kallas dövblindhet. I Sverige är ungefär 2000 personer dövblinda. Dessa barn och vuxna har stora svårigheter med just kommunikationen. De är oftast helt beroende av sin omgivning för orientering i tillvaron, för att få den förklarad och tolkad.

De trippla funktionsnedsättningarna som dövblindheten tillsammans cp-skadan utgör, skapade tidigt grava utvecklingsförseningar hos min son Frans. Att kommunicera med honom betydde de första åren att aktivt uppsöka honom i hans värld för att försöka förstå hans utgångspunkt.

De första åren kommunicerade jag och min man uteslutande taktilt med vår son, innan vi kunde börja övergå till teckenspråk. Vi brukade ligga på en fårskinnsfäll jämte varandra, Frans och jag, och bara känna på olika föremål. Jag iakttog hur Frans reagerade på varmt och kallt, på mjukt och hårt, strävt och hårigt eller lent. Han fick lyssna på mina hjärtljud och känna kroppens vibrationer då jag sjöng för honom. Jag närmade mig honom alltid lugnt. Det var viktigt att visa fysiskt vart jag befann mig i rummet så han inte skulle bli orolig.

Den icke-verbala kommunikationen handlar om att motta och sända ordlösa meddelanden med hjälp av annat än talet: som med gester, kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt eller genom yttre fysiska signaler som klädval och frisyr. Vi avkodar också röstkvalité, rytm, intonation och betoning. Vi tänker kanske inte på det till vardags, men i själva verket visar undersökningar att över 50 % av vår dagliga kommunikation sker ickeverbalt. Smileys som vi lägger till när vi sms:ar och mejlar, är en form av icke-verbal kommunikation.

Jag tror jag har, i min strävan att kommunicera med och nå Frans bortom orden, stött på en kunskap som för länge sedan är bortglömd. Jag vill kalla det kommunikation i mellanrummen. Det handlar om att kommunicera gränslöst och använda sinnen jag inte har ord för. Senare i veckan går jag in mer på det ämnet.

Share This