Veckans blogg från Alingsås tidning 25 november:

Det är i mötet med andra du blir till människa. När vi kommunicerar med varandra befäster vi vår självbild och utvecklar vår personlighet eller det ”jag” vi väljer att vara.

Förhoppningsvis på ett vackert och fruktbart sätt. Beroende av hur du blir bemött, så får det konsekvenser i ditt liv. Förmågan att kunna tolka sin omvärld och att själv bli förstådd är helt enkelt avgörande för din överlevnad. Hur, när, varför och med vem är bara omständigheter som bildar ramen för din existens.

Ordet ”kommunikation” kommer från latinets communis. Det betyder gemensam, att göra gemensamt. Man måste helt enkelt vara flera för att skapa kommunikation. Att förstå varandra, att uppfatta varandras mening och uppsåt i det mest elementära och vardagliga samtal är inte helt enkelt. Missförstånd på grund av bristande kommunikation sker dagligen runtomkring oss.

När min nu sexåriga son Frans föddes, ställdes allt jag tidigare visste och lärt mig i frågan på sin spets. Han kom döv-blind, med cp-skada och, har det nu visat sig, även med autism. Livet med Frans har förändrat nästan allt till det bättre. Det brukar göra det när man får barn.

Men det faktum att Frans föddes med sina olika funktionsnedsättningar har periodvis också tvingat fram en personlig utveckling hos mig för att nå acceptans. Min son har lärt mig mer om kommunikation än alla böcker eller universitetslärare i världen.

Kommunikation är något av det mest spännande jag vet, och jag har den stora förmånen att ha det som yrke: kommunikatör. Inom det området finns alltid nytt att lära. Jag har under årens lopp bland annat jobbat som radioreporter, på webbyrå, lärt mig teckenspråk, att kommunicera med hjälp av bilder och piktogram och att kommunicera instinktivt.

Jag har nyss fyllt 40 och det finns inte längre plats i mitt liv för saker utan betydelse. Nu är livet på riktigt och det är helt fantastiskt.
Under veckan som går är det detta jag kommer skriva och reflektera kring tillsammans med er som läser Alingsås Tidning.

Share This